balkonom


balkonom
balcony
* * *
• balcony

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • balkón — a m (ọ̑) ograjen pomol iz hišnega zidu, z vrati povezan z notranjimi prostori: sončiti se na balkonu; soba z balkonom // prostor s stopničasto razporejenimi sedeži nad parterjem v dvorani: stranski balkon; sedel je v prvi vrsti balkona / pog.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • balkónski — a o prid. (ọ̑) nanašajoč se na balkon: balkonska ograja / balkonska soba soba z balkonom / balkonski sedeži …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • elizabetínski — a o prid. (ȋ) nanašajoč se na vladanje angleške kraljice Elizabete I.: elizabetinski čas; elizabetinski okus / elizabetinski stil stil v angleškem stavbarstvu, ki združuje gotske in renesančne oblike ♦ gled. elizabetinski oder prizorišče, ki ima …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • híša — e ž (í) 1. stavba, namenjena zlasti za bivanje ljudi: hiša stoji na samem, ob cesti; graditi, obnavljati, zidati hišo; gaz je vodila od hiše do hiše; ustavil se je pred domačo hišo; kamnita, lesena hiša; kmečka, meščanska hiša; nadstropna,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • markíza — e ž (ȋ) 1. zlasti v Angliji in Franciji žena ali hči markija: francoska markiza; s to damo ravna kakor s kako markizo 2. arhit. majhna streha nad vhodom, balkonom, izložbenim oknom: izložbe z markizami …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stréha — e ž (ẹ) 1. del, ki pokriva in ščiti stavbo pred padavinami: streha se podira, pušča; popraviti, na novo prekriti streho; vihar je razkril streho; opečnata, pločevinasta, slamnata streha; poševna, ravna, strma streha; streha, krita s salonitnimi… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stréhica — e ž (ẹ) manjšalnica od streha: narediti strehico nad balkonom; otroški voziček s strehico …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • veránda — e ž (ȃ) navadno pokrit, odprt ali zastekljen prostor ob zunanji steni hiše: zastekliti verando; sedeti na verandi; hiša z balkonom in verando / lesena, zidana veranda …   Slovar slovenskega knjižnega jezika